Läs Gardell med mig!

Första försöket med fiktiva klubben gick väl sådär, men några intressanta diskussioner blev det i alla fall under resans gång och därför gör jag ett nytt omstrukturerat försök. Den här gången ska inte den löst sammanhållna klubben läsa samma bok och diskussionerna ska inte heller föras här på Fiktiviteter. Istället får klubbverksamheten mer formen av … Läs mer

Fiktiva klubben: Bibliotekspolisen

Nu har en månad gått. Några av oss har läst Stephen Kings långnovell Bibliotekspolisen, några har börjat men gett upp och ytterligare andra har jagat boken utan att få tag i den. Hur som helst så är idag dagen för att sätta igång Fiktiva klubbens första riktiga samtal. Och alla får vara med – de … Läs mer

Fiktiva läseklubben

När bloggen fyllde två bad jag om förslag på sånt ni vill läsa på bloggen. Ett förslag var att jag borde anordna en liten läsecirkel här. Såna anordnar ju förvisso En bokcirkel för alla hela tiden och med den äran men det finns nog plats för en liten variant här i den fiktiva världen också. … Läs mer