Europas mödrar av Karin Bojs

Karin Bojs fortsätter sin genomgång av vår tidigaste historia och fokuserar den här gången på kvinnorna. De senaste årens DNA-forskning har möjliggjort utforskande av mindre beständiga kvarlevor, som textil och annat som varit viktigt för kvinnors liv och verksamhet. Detta har ökat möjligheterna att veta något om kvinnoliv i det för länge sedan förflutna.

Det är intressant att den nya tekniken hittar så mycket som tidigare varit gömt. Att mycket som tagits för givet inte alltid verkar stämma. Kvinnors arbetsuppgifter och roller blir tydligare och det står klart att den manligt tolkade historieskrivningen inte alltid haft rätt, långt därifrån.

Jag kunde ha blivit arkeolog en gång i tiden, men ändrade mig och blev historiker istället. Jag påminns om att det var ett bra val när jag inser hur sorgligt ointresserad av mänsklighetens ursprung och vad folk hade för sig för riktigt länge sen jag är. Jag tror att mitt största problem med den tidigaste historien är att människorna är så diffusa, allt handlar om analyser av artefakter. Jag kan inte se och känna den forntida människan på samma sätt som den mer sentida historiska. Till den forntida människan behöver jag fiktionen som mellanhand för att nå. Med det sagt så är Europas mödrar en av de faktabaserade arkeologiska skildringar som för mig närmast den där känslan.


Om boken

Titel: Europas mödrar. De senaste 43000 åren
Författare: Karin Bojs
Förlag: Albert Bonniers förlag (2022)