Andlös

Jag är kluven… Å ena sidan är Andlös en intressant historia om en värld, en stad (eller flera) och en människa däri. Det är svininfluensarädsla realiserad och människor som slutar andas av sig själv. Det är trovärdiga tankar om vad som skulle kunna bli om, utifall att. Det är riktigt tungamänniskoöden och relationer. Å andra … Läs mer