Hördu Justin Cronin…

… Nu har jag förvisso bara läst 150 sidor i The Twelve men finns det typ bara snubbar i den här världen? Och några stackars exemplar av kvinnor som är väldigt unga och lockande eller sköra så att vi kan spekulera i om de är galna eller inte. Finns det en genomtänkt tanke bakom att nästan allt hittills, inklusive de fåtaliga kvinnorna, skildrats genom diverse mansögon? Troligen står de tuffa, levnadsdugliga och handlingskraftiga kvinnorna bakom hörnet och väntar på att ta kommandot men jag blir ju lite orolig…
Med vänliga hälsningar från en som hoppas få återkomma med goda nyheter.